• ro
 • en
 • hu
 • fr
 • ru
 • ua
 • es
 • it
 • de
 • Az Esticsillag

  Volt egyszer, hol nem volt, mesék
  tündérországa táján,
  volt egyszer egy csodálatos,
  szépséges-szép királylány.

  Király egyetlen lánya volt,
  első a tiszta bájban,
  akár a szentek közt a szűz
  s a hold az égi nyájban.

  Elindult büszke bolt alól,
  hol rejti este árnya,
  az ablaknál az éjszakák
  első csillagja várja.

  Elnézi: künn az óceánt
  hogy villogtatja fénnyel,
  s ringó hullám-ösvényeken
  sötét hajót vezérel.

  S addig csodálja, míg kigyúl
  szép csillagért a vágya.
  S a fényes Esticsillag is
  szerelmes lesz a lányba.

  A lány búsan könyökre dűl
  s csak nézi méla szemmel,
  s a szíve-lelke megtelik
  sóvárgó érzelemmel.

  S ha csillag-várni este-tájt
  az ablakhoz kilebben,
  kastély felett a tűz kigyúl
  s ég egyre fényesebben.

  Sötét szobában lépteit
  halkan kíséri fénye,
  hulló, hideg szikráiból
  tűz-hálót köt köréje.

  S ha éjjel szép testét az ágy
  fehér nyugalma várja,
  megsimogatja két kezét
  és pilláit lezárja.

  Tükréből visszaverten is
  az alvó lányt havazza,
  elfordult arcát, zárt szemét
  tükrözve sugarazza.

  Mosoly-válaszra megremeg
  a fény a mély tükörben:
  ott is szívét kerülgeti
  az édes álom-ölben.

  S álmában is hozzá beszél
  az alvó mély sóhajjal!
  – Ó, éjeim királya, jöjj!
  közel van már a hajnal.

  Szép Esticsillag. szállj alá,
  surranj le egy sugáron,
  ragyogd be árva életem,
  olyan régóta várom!

  Megreszketett az és kigyúlt
  egy villámló sugárban,
  csóvásan tengerhabba hullt,
  és elmerült az árban.

  A vízben ringó kört vetett
  a hullt csillag lemente.
  S a tengermélyből felmerült
  egy csodaszép levente.

  És átlebbent az ablakon
  egy könnyű mozdulással,
  egyik kezében karcsú bot
  megkoszorúzva sással.

  Ifjú, királyi homlokát
  aranyhaj szegte bőven,
  csupasz válláról kék lepel
  omlott le mély redőben.

  De az átlátszó arc fakó,
  mint a tavasz fehére,
  bár szeme lobban: szép halott,
  nem színesíti vére.

  – Hazámból hozzád jöttem, ím,
  mert hívtál szomju szemmel.
  Az én apám a fényes ég,
  szülőanyám a tenger.

  Hogy otthonodban lássalak
  s találkozzunk mi ketten,
  szikrázva mélybe szálltam és
  az árból újra lettem.

  Hagyd itt világod, kedvesem,
  eljöttem, lásd, utánad.
  Az égi Estifény vagyok,
  elviszlek, mint arámat.

  Szépséged ott az óceán
  korall-kastélya óvja,
  s parancsoló szavadra les
  a mély minden lakója.

  – Ó, szép vagy, szebb angyalt nekem
  sosem mutathat álom.
  S szavadra, haj, mégsem lehet
  csillaghazádba szállnom.

  Mert más ruhád van, más a szód
  – holt fénnyel mért igézel? –
  mert én élő vagyok s te holt,
  megdermedek ha nézel.

  *

  Kelt és háromszor hullt a nap
  és újra jött az éjjel.
  És Esticsillag megjelent
  felette tiszta fénnyel.

  Kísértő álomképe még
  emlékeztette rája,
  és most Hullám-királyfiért
  megint elfogta vágya:

  – Szép Esticsillag, szállj alá
  egy surranó sugáron,
  ragyogd be házam, életem,
  olyan régóta várom!

  Az Esticsillag hallja fent
  a fájó szót s kilobban,
  helyén forgó kört hányt az ég
  s örvénylik egyre jobban.

  Egész világon átcikáz
  a lángok rőt csapatja.
  S a zűrzavarból, ím, kivált
  egy ifjú szép alakja.

  Láng szöghaján; királyi dísz
  nem tündökölne szebben.
  Megfürdött, míg lobogva jött,
  az izzó naptüzekben.

  Villan sötét redők alól
  márványszépségű karja.
  Halovány homlokát a gond
  búfátyollal takarja.

  De két titokzatos szeme
  meglobban rejtve, mélyen,
  mint el nem oltható parázs
  két izzó szenvedélyben.

  – Most is meghallottam szavad
  s az égből szöktem én el,
  apám a szőkefényü Nap,
  anyám a barna éjjel.

  Hagyd itt világod, kedvesem,
  eljöttem, lásd, utánad.
  Az égi Estifény vagyok,
  elviszlek, mint arámat.

  Felékesítem fürtödet
  pazar csillagfüzérrel.
  Az égnek nem lesz csillaga,
  mély szépségedhez ér el.

  – Ó, szép vagy, szebb démont nekem
  sosem mutathat álom,
  s szavadra, haj, mégsem lehet
  csillaghazádba szállnom.

  Gyötrő szerelmed, jaj, nagyon
  szívem húrjába tépett.
  És fáj súlyos tekinteted,
  s ha visszanézlek, éget.

  – Én szálljak tán hozzád alá,
  itt egyesülni véled?
  Te föld halandó lánya vagy,
  én halhatatlan élet!

  – Szépen beszélni nem tudok,
  az ékes szót csodálom,
  de földi szem nem láthat át
  e színes szó-homályon.

  S ha azt várod: szeresselek
  hűséges érzelemmel,
  te szállj a földiek közé,
  te is légy véges ember.

  – Hogy halhatatlanságomat
  egy csókért elcseréljem?
  Hát tudd meg, mily szentül lobog
  Éretted szenvedélyem:

  Vétekből újra-támadok
  és mást törvényt veszek föl:
  eloldom éretted magam
  az égi végtelentől.

  És Esticsillag útra kelt,
  ment vággyal és hevülten,
  kitépve a mennyből magát
  és elmerült ez űrben.

  *

  Volt ott a várban egy inas:
  Leon, hamis legényke,
  ő mérte asztalnál a bort
  a színezüst edénybe.

  Sokat ringott apród-kezén
  királyné szép uszálya,
  víg fattyú volt s szemet vetett
  királykisasszonyára.

  Orcája rózsásan tüzelt
  s addig sodorta vágya:
  Leonát nézni átosont
  a halk leányszobába.

  Milyen szép lett! Tűz vesse fel
  ezt a gyönyörüséget!
  Ha bátorságod van, Leon,
  ma tán a célt eléred.

  És egy sarokban a leány
  Leon átfogta csendben.
  – Mit akarsz tőlem, szemtelen?
  Távozz! Eressz el engem.

  – Azt akarom, kacagj, szemed
  ne árnyékolja bánat,
  s ajkadról bár egyetlenegy
  csók üdvözítse számat.

  – Én nem tudom, mit kérsz. Eredj,
  fuss tőlem messze, messze –
  és Esticsillagért a vágy
  a lelkem hadd epessze!

  – Apránként megtanulhatod
  tőlem a szép szerelmet,
  csak rossz szemmel ne nézz reám
  s legyen hozzád türelmed.

  Ha (mint berekben madarász
  hurkot feszít a csendben)
  kinyújtom érted bal karom,
  te is ölelj meg engem.

  Ne pillants, hogyha két szemem
  vággyal merül szemedbe,
  s ha mellemhez szorítalak,
  simulj hozzám remegve.

  Mikor lehajtom arcomat,
  maradj csak ott a száddal,
  csak nézzük egymást végtelen
  s epesztő szomjusággal.

  És hogy megismertesselek
  minden szerelmi jókkal:
  ha ajkadat megcsókolom,
  te is add vissza csókkal.

  Hallgatta a hamis fiút,
  bámulva és habozva,
  s már engedett szemérmesen
  és bájjal tiltakozva.

  S szólt: – régen észrevettelek,
  most hadd vallom neked meg,
  határtalan távlatot ad
  az árva tengereknek.

  S ha boldogan feléje ring
  a vándor-kedvü hullám,
  miatta buggyant könnyeim
  nem titkolhatja pillám.

  Reámragyog szerelmesen,
  hogy mély sebem hegessze,
  de jaj, mind magasabbra száll,
  szívemtől messze, messze!

  Rezgő, hideg sugára rám
  olyan búsan világol…
  szeretem mindörökre s ő
  ott van örökre távol…

  Azóta más az életem:
  csak pusztaság a nappal,
  de minden éjem megtelik
  bűbájos bódulattal…

  – Milyen gyerek vagy! Jöjj velem!
  Bujdossunk messze ketten.
  Eltűnik majd nyomunk, nevünk
  s úgy élünk elfeledten.

  Meglásd, mellettem könnyü lesz
  okosra, vígra válnod,
  felejted ott szülőidet
  s az Esticsillag-álmot.

  *

  Indul a csillag. Szárnya nőtt
  a vágyas indulatban.
  Évezrek útját tette meg
  egyetlen pillanatban.

  Felette csillagboltozat
  és csillag-ár alatta,
  a villámhoz hasonlított
  vakító fényalakja.

  S körül, hol mélységekbe vész
  a káosz birodalma,
  meglátta: első, szent napon
  hogy lett a fény hatalma.

  Tengerként tornyosult a fény,
  amerre zúg repülve,
  száll, száll s a látható világ
  csak véget ér körűle.

  Ahová ér nincsen határ,
  szemet nincs merre vetni,
  vajúdik űrben az idő,
  de nem tud megszületni.

  A semmi! – Ám a semmiben
  nagy szomjúságot érez,
  s mélységet, mely hasonlít a
  felejtés tengeréhez.

  – A zord öröklét terheit
  vállamról vedd le, kérlek,
  s én hálálkodva áldalak,
  Atyám, ameddig élek!

  Uram, adj más sorsot nekem,
  mindegy mi lesz az ára,
  hiszen a lét kútfője vagy
  és a halál királya.

  Vedd vissza örök életem,
  csillagtüzét szememnek,
  s pár percét add cserébe csak
  a földi szerelemnek.

  Káoszból jöttem, hagyd, Uram,
  hogy abba visszamenjek.
  A csend hozott világra s én
  szomjúhozom a csendet.

  – Hyperion, kit szült a mély,
  mint új külön világot,
  ezt a lehetetlen csodát
  tőlem most mért kivánod?

  Miért irigyled végzetét
  a véges embereknek?
  Születnek és lehullnak
  s új emberek születnek.

  Egyszer hozzájuk jó a sors,
  máskor megint kegyetlen.
  Számunkra nincs idő, se Tér
  s a halál ismeretlen.

  Meghal mind, ami születik
  örök tegnap ölében,
  itt, ha kilobban egy napunk,
  másik nap gyúl az égen.

  Mert a halandó arra lesz,
  hogy a halálba essék.
  Világra is meghalni jön
  s meghal, hogy megszülessék.

  De te Hyperion, maradj
  örökre fenn az égen,
  te ősanyag szülötte vagy,
  tündöklő büszkeségem.

  S kiért akarsz meghalni, mondd?
  Kápráztató sugárod
  fordítsd a bolygó föld felé,
  és meglátod, mi vár ott…

  És visszatért Hyperion,
  az intést megfogadta,
  megint kigyúlt s a földi táj
  megfényesült alatta.

  Mert alkonyatból este lett,
  s elindult már az éjjel,
  s a tengerből a holdvilág
  kiszállott szőke fénnyel.

  Szikráitól a hársberek
  magányos útja halvány.
  Szerelmes, ifjú pár pihent
  a hársfalombok alján.

  – Hagyd, édesem, hogy arcomat
  erős melledre rejtsem,
  s szemed bűbájos fényiben
  a bánatot felejtsem.

  Ragyogtasd rám hideg szemed
  varázshatalmu fényét,
  örök csendeddel csillapítsd
  a gondok s kínok éjét.

  Maradj felettem és maradj
  búban vigasztalásom.
  Első szerelmem vagy s te vagy
  utolsó álmodásom.

  A csillag látta arcukat
  a révültet s kigyúltat,
  s látta, mikor szerelmesen
  egymás ölébe hulltak.

  Ezüst-virágok illata
  pirult arcukba lebben,
  s szőke fejükre halk szirom
  hull édes permetegben.

  Egyszerre feltekint a lány,
  s míg részegíti kéje,
  meglátja Esticsillagot
  s így esdekel feléje:

  – Szép csillag, szállj a lomb közé,
  surranj le egy sugáron.
  Ragyogd be boldogságomat,
  nézd, üdvözülve várom!

  Megreszketett az Estifény
  dombon, mezőn, faágon.
  Fároszként szórta sugarát
  a hullám-pusztaságon.

  De nem mozdult. Nem hagyta ott
  a szép csillag-világot.
  – Agyag-báb, mit számít neked,
  hogy én vagy más a párod?

  Kimért kis körben üdvötök
  csalóka s állhatatlan.
  Én úgy bolyongom át az űrt
  hidegen, halhatatlan.

   

  Traducere de Áprily Lajos