• ro
 • en
 • hu
 • it
 • sv
 • MELANKÓLIA

  A felhők közt mintha kapu nyílott volna
  s rajt’ az Éjkirálynő fehéren vonulna –
  Őrizze álmodat ezer csillag-fáklya,
  kéklő síri hantod, fényed ezüst fátyla
  büszke boltod ölén, a mennyek csarnokán,
  hol Úrnőként imád a földi tartomány!
  A tájon gazdag-dúsan csillog a zúzmara,
  falvakat, rónákat fedez a tél hava;
  szikrázik a lég és tűző mészfehéren
  fal-romok villognak a messze mezőben.
  Temető is virraszt, görbült keresztekkel,
  az egyiken éppen szürke kuvik ült el.
  A toronyláb roppan, harangja ütődik
  s ha felette démon, áttetsző, cikázik,
  a szárnya szélével csendítve a fémet:
  valami jaj hallik, sikoly, gyászi ének.
  A templomrom holtan
  áll áhítat-búsan, pusztán, szétomoltan,
  törött ablak- s ajtón befüttyentget a szél,
  s mintha varázs volna: szentbeszédet beszél.
  Belül az oszlopok, az ikón, a falak:
  pár szomorú vonás, mosódott árny maradt;
  a pap helyett tücsök cirpel litániát,
  s hol kántor énekelt, szú sző melódiát.

  Hitem újra festi a templom képeit,
  lelkembe idézi tündéri regéit.
  De jaj, vihar verte, fergeteg taposta,
  pár bús vonás csupán, a többit elmosta.
  Eltűnt világomat keresem hasztalan,
  csak egy rekedt tücsök varázsol untalan;
  árva szívemre is hiába nyúl kezem,
  azon is mintha szú őrölne szüntelen.
  S ha sorsomat nézem: lassú a folyása,
  idegen ajaknak rémlő-suttogása,
  mintha nem is volnék s sohse lettem volna.
  Ki az, aki nékem erről mesét mondna?
  Hallgassak majd reá, nevessek egy nagyot
  ez idegen mesén… Hisz’ rég halott vagyok!

   

  Traducere de Kibédi Sándor